Thursday, November 29, 2012

Nicolae Balcescu

Un istoric, scriitor stins in exil la Palermo pe data de 29 noiembrie 1852


ARDEALUL 
         de Nicolae Balcescu 


 "se întinde o ţară mândră între toate ţările semănate de Domnul pe pământ. Ea seamănă a fi un măreţ şi întins palat, unde sunt adunate şi aşezate cu măiestrie toate frumuseţiile naturale… un brâu de munţi ocoleşte, precum zidul o cetate, şi din el se desfac mai multe şiruri de dealuri înalte şi frumoase… păduri stufoase, în care ursul se plimbă în voie, câmpii alese unde bivolul dormitează alene…stejarii, brazii şi fagii trufaşi înalţă capul lor spre cer… stânci prăpăstioase , munţi uriaşi, păduri întunecoase , lunci înverzite, livezi mirositoare, văi răcoroase , gârle a căror apă lin curge printre câmpiile înflorite… în pântecele acestor munţi zac comorile minerale cele mai bogate şi felurite: sarea, fierul, argintul, aurul …"

No comments:

La Multi Ani, Israel !

  Grădina   Între sare și sânge, Pietrele nu dorm, Marea statică și mult înaltă în sclipi...