Wednesday, November 20, 2013

Pasarea Maiastra
În ultimele ani internetul ne-a dăruit şansa exprimării într-o comunicare rapidă interumană.
Deunăzi am primit cu tristeţe vestea că unul dintre prietenii mei de o viaţă se află într-o stare precară de sănătate.
Ion Vincent Danu, pictor de mare talent trăieşte în provincia Quebec, Canada. Deşi după revoluţia din ’89 a sperat în schimbări positive, a ales calea exilului.
Timpurile actuale nu sunt întotdeauna prielnice artelor. Am spune că un război crâncen al existenţei reduc muzele la tăcere.
Adepţii  creaţiei adevărate, din păcate sunt forţaţi să trăiască într-o austeritate impusă de rigorile artei. Nu încerc să definesc în cuvinte mari condiţia artistului, însă într-o retrospectivă succintă majoritatea creatorilor adevăraţi au reuşit cu greu să subsziste din rezultatele muncii lor. Abia târziu operele lor şi-au redobândit valorea, după dispariţia artiştilor.
Ion Vincent Danu şi-a dedicat întreagă viaţă picturii, artei fotografice. În decembrie’89 s-a distins că fotoreporter imortalizând momente istorice, frescele stradale ale unor lupte sângeroase.
A crezut într-o restauratie în România că şi alţi artişti din acea vreme.
Un poet, confrate comun, m-a rugat să adresez comunităţilor de români, de artişti o invitaţie la un gest caritabil- o mâna întinsă pictorului Ion Vincent Danu..
Contribuţia fiecăruia nu ar fi o avere, ar însemna mult însă pentru prietenul nostru.
Tablourile sale necunoscute unora, pot fi parcurse într- o incursiune de câteva minute pe google search.
Surprind prin cromatica puternică, prin asocierea cu culorile din Van Gogh, unde ele vorbesc de la sine şi te captivează asemenea spaţiului solar mediteranean, unde galbenul e galben, albastrul e albastru, aş spune că redescoperirea culorii se face prin redarea lor din starea reală uzitând de copaci, flori în îmbinări de elemente fantastice, suprarealiste.
Pictura să ajunge la un nivel de expresie a miracolului, a magiei prin elemente preluate din credinţele populare, din folclor ( pasărea măiastră, broască ţestoasă să)
M-a impresionat simbolul “de pasăre măiastră’, de contingent al schimbării miraculoase, de înălţime a credinţei în aducere a bunatastarii, a împlinirii în viaţă noastră.
Un îndemn elementar mă determina să transmit acest apel la generozitatea fiecăruia dintre noi. În felul acesta devenim părtaşi la ajutorul acordat pictorului şi omului Ion Vincent Danu.
Oricând ne-am putea găsi şi noi în această situaţie nefericită.
Închei apelul cu un pasaj din scrisoarea primită de la pictorul Ion Vincent Danu :
“O să-mi facă bine, desigur, să-mi văd desenele şi picturile răspândite. indeamnati prietenii "bogaţi" (chiar şi pe ai noştri, comuni, că mie mi-e ruşine) să cumpere reproducerile care le plac de la Ion Vincent Danu pe Fine art America (a prinţ is only 17 $ + shipping and handling)sau RedBubble. Chiar şi sume aşa mici pot ajută. Şi intră direct prin paypal.”Broderie de vară

                                                              Pictură de I.V. Danu Întemnițat intr-o mireasmă - cristal iunie își ...